שלי פדרמן - עבודות

הגדל
העבודות בתערוכה עוסקות באשליות, במישטור של המקוריות, קפיטליסטיות.
דרך שורה שאלות על כלכלות דימויים והאופן שבו אלו מעצבות את הנראה ובלתי נראה במרחב המקומי, מזמינות העבודות להתבונן מחדש על ההפרטה של הקולקטיביות, הסביבה, והמיסחור/הקומדפיקציה של האינדוידואליות.
עבור לתוכן העמוד