Ce ConTexte

הגדל

כמו עכביש אשר טווה את קוריו אך גם הוא חלק מהיצירה שלו עצמה, כך הרקדן יאיר ברעלי מעוניין להציג יחדיו את המחול ואת הקשרו. ביצירת הסולו Ce ConTexte, ברעלי פורש את רישתו, עד שהעצמי שלו ומניעיו מונחים חשופים. הרקדן עוקב אחרי הדחפים של גופו ומציית להחלטותיו. בינתיים, הוא מדבר בזרם בלתי פוסק של תודעה על מה שמעורר בו השראה. רחבת הריקודים הופכת לחלל של וידוי.

 

מאת ובביצוע: יאיר ברעלי

עיצוב תיאורה:  Yannick Fouassier

בהפקה משותפת של:

Le Musée de la Danse / Centre Chorégraphique National de Rennes et de Bretagne

Centre National De Danse Contemporaine Angers

Onda - Office National de Diffusion Artistique

 

 

 

משך ההצגה:  60 דקות

עבור לתוכן העמוד