תערוכות מיצבים 2004-2008

אוצרת: מעין אמיר

 

"הצופה המובלע של האמנות הישראלית"

 

איזה צופה מדומיין מניח האמן הישראלי בעת יצירת עבודת האמנות? האם "הצופה המובלע" אליו ממען האמן את עבודתו הוא עקבי? האם הוא אירוע מחולל או מכשול? האם ל"צופה המובלע" של היצירה מערכת נורמות וערכים שונה מאלו שיש לאמן שיוצר את היצירה? האם הצופה המובלע של היצירה נוכח ביצירה המוגמרת? האם הצופה המובלע אינו מפסיק להעלם?

 

התערוכה היא הזמנה למחשבה על אודות ראשית הפנטזיה המונחת באקט התקשורת של עשיית האמנות דרך בחינה של הנמען הסמוי אליו מתכוון האמן. התערוכה מעמידה במרכזה את הישות הדמיונית, את הדרמה הדמיונית שמונחת בבסיס היצירה בכדי לשאול שאלות על היסודות של אקט היצירה. 

 

"הצופה המובלע" של היצירה הוא לכאורה חיצוני לאמן וקודם לו, התערוכה תבקש להציע מחשבה גם על פערים וקודים של השמטה. .בהיותו מעין נקודת יעד מדומיינת של היצירה עולות שאלות על ציווי, פיתוי, הזדהות, התנגדות, תשוקה ומוסר.

 

התערוכה תעמיד את השאלה במרכזה לא רק כדי להציע פנטזיה על קהל מדומיין של האמנות הישראלית, אלא גם כדי לייצר פיגורציה לדיאלקטיקה מכוננת, לרגע בו הנמען הסמוי מתגלה באובייקט,  למרחב בו נרשמת היצירה, כהצעה לדרך נוספת לקריאה.    

 

עבור לתוכן העמוד